Kişisel Verilerin Korunması

Logismart

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Logismart Lojistik LTD.ŞTİ. (“Logismart”) tarafından işlenebilecektir.

Logismart Veri Sorumlusu olarak hazırladığımız işbu Aydınlatma Metni ile Kanun’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında hangi amaçlar ile kişisel verilerinizin işleneceğini, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak aşağıdaki şekilde bilgi vermek isteriz:

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

  Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

  Kişisel verilerinizin sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanması ve işlenmesi amaçları bunlarla sınırlı olmamak üzere: Logismart’ın ya da Logismart’ın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

  Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

  Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; Logismart, ortaklarımız, Logismart Grup Şirketleri, iştiraklerimiz, iş birliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımız, anketler, internet siteleri, Logismart temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmakta; muhtelif idari ve hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenmektedir.

 3. Kişisel Verilerin Paylaşılması

  Kişisel verileriniz, Logismart’ın hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

  Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları bunlarla sınırlı olmamak üzere: Logismart’ın ya da Logismart’ın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

  Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 4. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

  Logismart, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Logismart, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Logismart’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın web sitesine veya sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Logismart bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 5. Kanun’nun 11. Maddesinde Sayılan Diğer Düzenlemeler

  Logismart’e başvurarak kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Söz konusu Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Logismart’a yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Logismart tarafından duyurulacaktır.

  Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

 6. İletişim Bilgileri

  Kanun’un 11. maddesinde yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz. Başvurularınıza cevap verebilmemiz için, kimlik ve iletişim bilgilerinizi başvurularınızda tam ve açık olarak belirtmeniz gerekli olup, ayrıca aşağıdaki yollardan birisi ile şirketimize başvuru yapmış olmanız gerekmektedir:

  Adres : Cumhuriyet Mah. Gürpınar Yolu Cad. Şimşek Sk.No:5/A Kaya Millenium Kat : 10 D:155 Büyükçekmece / İstanbul
  Web Sitesi : http://www.logismart.com.tr
  Telefon : 0850 255 05 81

  Veri sorumlusu Şirketimizin KEP adresleri:
  Logismart Lojistik Pazarlama Limited Şirketi
  e-mail : logismart@hs01.kep.tr

  1. Yukarıda belirtilen adresimize kimlik teyitli olarak elden ve şahsen başvuru,
  2. Noter vasıtasıyla bildirim,
  3. İadeli taahhütlü posta ile başvuru,
  4. Yukarıda bildirilen mail adreslerine yazılı olarak ve güvenli elektronik imza kullanılarak başvuru.

  Müşterilerimizin ve kamunun bilgisine iletiriz.

Saygılarımızla
Logismart Lojistik Pazarlama Limited Şirketi